Voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op individuele eindgebruikers van de site en trainingsomgeving. Indien de trainingsomgeving wordt aangeboden via uw werkgever of een tussenpartij dan kan het zijn dat er met deze partij afwijkende afspraken zijn gemaakt. Informeer hiervoor bij uw werkgever of tussenpartij.

Gebruik

Aan het gebruik van de website en demo omgeving van de trainingsomgeving kunnen geen rechten worden ontleend. Met opdrachtgevers sluiten wij overeenkomsten af voor het gebruik van de trainingsomgeving zelf.

Het is niet toegestaan om ‘seat codes’ te delen buiten de eigen organisatie, tenzij anders overeengekomen met Cyber Security Escape Room.

Privacy

De wijze waarop wij omgaan met de door u verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in onze Privacyverklaring, daarin vindt u tevens ons cookiebeleid. Met het accepteren van deze voorwaarden gaat u tevens akkoord met ons privacy beleid en het verwerken van uw persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid

Cyber Security Escape Room is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die mogelijk ontstaat door, tijdens of na het gebruik van de website of trainingsomgeving waaronder onze (online) escape rooms.

Intellectueel eigendom

Met het gebruiken van de website en trainingsomgeving krijgt u toegang tot een omgeving waarop intellectueel eigendom rechten rusten. Dit intellectueel eigendom ligt strikt bij Cyber Security Escape Room en mogelijke directe partners. Dit intellectueel eigendom wordt in geen enkele mate of wijze overgedragen bij het aanschaffen van toegang of het spelen van de escape rooms. Er is voor dan ook geen enkele sprake en mogelijkheid tot het kunnen overdragen, in sub-licentie geven of anderszins aan derden ter beschikking stellen van rechten.

Onder de intellectueel eigendom rechten vallen onder andere (niet gelimiteerd tot deze lijst) het ontwerp, het scenario, de losse puzzels, de achterliggende software, de puzzelflow, de look en feel, de oplossingen en het hintsysteem.

Het is niet toegestaan om de escaperoom of onderdelen hiervan, waaronder het ontwerp, het scenario, de losse puzzels, de achterliggende software, de puzzelflow, de look en feel, de oplossingen en het hintsysteem op enige wijze te kopiëren, na te maken of te publiceren.

Het is niet toegestaan om van de escaperoom of onderdelen hiervan, afbeeldingen of schermafdrukken te maken of te publiceren. Een uitzondering hierop vormen de eindfoto’s, de certificaten, of schermafdrukken voor eigen notities of intern (promotie) gebruik.

Het is niet toegestaan om het spelen van de escape room, of onderdelen hiervan, te streamen, op te nemen of op andere wijze beschikbaar te maken. Het is tevens niet toegestaan om oplossingen van de escape room of puzzels online te delen.

Uitzonderingen

Uitzonderingen op bovenstaande voorwaarden zijn alleen mogelijk na expliciete toestemming van Cyber Security Escape Room.Neem contact met ons op